Nomineringar Årets Innovation 2018

Nu är nomineringarna till Årets Innovation 2018 klara. Tre projekt inom bygg-, anläggnings- och installationsområdet har valts ut.

De nominerade projekten till SBUF:s utmärkelse Årets Innovation som valts ut bland de projektredovisningar som godkänts av SBUF under fjolåret är:

Vägledning i att hållbarhetsrapportera för små- och medelstora företag inom bygg- och anläggningsbranschen”, projektledare Nina Björstrand, Sharing Capabilities AB
SBUF 13425
Sökande: Åke Sundvall AB. Samarbete: Åke Sundvall AB, Dipart Entreprenad AB och Sveriges Byggindustrier.

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)”, projektledare Ylwa Glismann, Installatörsföretagen
SBUF 13143
Sökande: Installatörsföretagen. Samarbete: VVS Företagen och EIO (numera i den gemensamma organisationen Installatörsföretagen) samt INCERT och Svenskt Projektforum.

Prognosstyrd dynamisk vägdrift”, projektledare Andreas Bäckström, Svevia AB
SBUF: 13484.
Sökande: Svevia AB. Samarbete: Projektet finansierades av Svevia, VTI, B&M Systemutveckling, BVFF, NVF och SBUF. I projektarbetet har följande företag medverkat: Klimator (RSI), Foreca (SRM), Nira (fordonsdata), Mowic (TrackIce), Trafikia (Trafikmätning), och Friggeråkers verkstäder (uppkopplade spridare). I referensgruppen har följande företag deltagit: Trafikverket, Svevia, NCC, Peab och Skanska.

Strukturerat och konkret hållbarhetsarbete

Det finns en växande efterfrågan inom bygg- och anläggningsbranschen på att få hjälp kring hållbarhetsarbetet. Utöver kraven på lagstadgad hållbarhetsrapportering växer anspråken från beställarsidan och samhället i snabb takt. Slutrapporten Dags att hållbarhetsredovisa har som syfte att bidra till att företagens hållbarhetsarbete blir strukturerat och konkret med tydliga uppsatta mål.

 

Kvalitetssäkring av projektledares kunskaper

Kartläggnings- och certifieringsmodellen Installationsbranschens Certifierade Projektledare kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper. Kartläggningen visar styrkor och förbättringsområden och certifieringen blir ett kvitto på branschspecifik kompetens. Installationsbranschen har länge fokuserat på montörens och teknikerns kunskap, färdigheter och kompetens – att göra saker rätt. Kvalitetssäkring avseende projektledarens kunskap, färdigheter och kompetenser är nödvändigt för att se till att även rätt saker görs.

Skräddarsydd vinterväghållning

Projektet Prognosstyrd dynamisk vägdrift visar att man genom att integrera beslutsstödsdata från befintliga högupplösta vägväderprognostjänster i GPS-, lednings- och uppföljningssystem kan skräddarsy vinterväghållningens produktionsåtgärder och få en mer hållbar och produktiv vinterväghållning.

 
Utmärkelsen Årets Innovation

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) instiftade i samband med sitt 20-årsjubileum ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg-, installations- eller anläggningsområdet. Priset består av ett stipendium på 50.000 kronor samt diplom.
Projektet ska utmärkas av stor branschnytta och vara väl förankrat i branschföretagens vardag. Projektet ska bidra till minst ett av följande:

- Mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
- Bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
- Effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
- Hållbar tillväxt inom byggsektorn
- Gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
- Bättre ledarskap i branschföretagen

Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.