Artikel Mätning av töjningar i ung hårdnande betong

Publicerad

Töjningsmätningar i hårdnande betong är svårt att utvärdera. Mätvärdena varierade men kurvorna följer en logik förenliga med bakomliggande teori. Uppmätta töjningar har inte visat på förekomst av sprickor vilket bekräftas av observationer i fält.
Betong byggmaterial
Betong byggmaterial
Syftet med här projektet var att testa och utvärdera en ny metod baserad på fiberoptiska sensorer för att mäta töjning hos klimatförbättrad betong i ung mognadsålder, undersöka korrelation mellan teoretiska och uppmätta tidsberoende töjningar/spänningar för klimatförbättrad betong. 

Det krävdes extra utrustning och tillbehör (UPS, 4G-modem, skydd) för att kunna genomföra mätningar i fält utan att riskera dataförlust eller att skada utrustningen. Systemet är inte avsett för automatiserad dataöverföring, datalagring och utvärdering. Mätningarna måste stoppas och startas manuellt för att kunna backa upp de stora mängderna mätdata. Mätningar av temperaturutveckling och töjning genomfördes på krönbalksgjutningar (frontmuren) av en stödmurskaj. Vid installation av de fiberoptiska sensorerna fokuserades det på att koppla loss framför allt töjningssensorn från armering och övriga styva ingjutningsdetaljer så mycket som möjligt för att kunna mäta töjningar av hårdnande betong. 

Temperaturmätning i ung betong med termoelement anses vara väl beprövad och ge tillförlitliga resultat om loggningsutrustningen skyddas från direkt sol. Det finns inget direkt mervärde i en kontinuerlig temperaturmätning längs en sträcka inuti betong under härdning inom ramen av detta projekt. Temperaturmätningen med fiberoptiken är även relativ och måste kompletteras med en annan mätteknik för att få absoluta värden. Töjningsmätningen måste dock temperaturkompenseras vilket är enklare att genomföra med grunddata från samma system. 

Töjningsmätningar i hårdnande betong är enligt tidigare erfarenhet svårt att utvärdera och kan ge varierande resultat. Mätvärden varierade en del, dock följer kurvorna en logik och är förenliga med bakomliggande teori. Uppmätta töjningar har inte visat på förekomst av sprickor vilket bekräftats av observationer i fält. Det anses att det finns en potential i mätmetoden med kontinuerliga fiberoptiska sensorer. Metoden är lämplig för att kunna studera töjningar i hårdnande betong, då inverkan av styva ingjutningsgods på uppmätta töjningar kan minimeras. Den fiberoptiska mätutrustningen anses mera lämpad för försök under mera kontrollerade förhållanden än rena fältmätningar.

Kontakt