Nyhet Cirkulära tjänster tilldelas Årets innovation

Publicerad 19 apr. 2024

Nu har vi utsett vinnarna av Årets innovation! Johanna Andersson tilldelas priset för ett projekt som guidar arbetet med cirkulära tjänster i installationsbranschen. 

 

Pristagaren och projektkollegor
Johanna Andersson tillsammans med kollegor i projektet Terese Kuldkepp, Adnan Ploskic och Installatörsföretagens vd Ola Månsson.

Under eventet Årets innovation hyllar Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) forskning och innovation. Här lyfts också fjolårets viktigaste projektresultat. Tre projekt nomineras, och en koras till förstapristagare. I år gick priset till "Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen", med Bravida som sökande företag och Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet som projektledare. 

– Det är extra kul att förstapriset för Årets innovation går till ett projekt som är relevant för hela byggbranschen. När det gäller hållbarhet är cirkularitet en viktig del, och det krävs att hela branschen samarbetar för att nå våra mål. Det här projektet tar ett viktigt steg på vägen, säger Christina Claesson-Jonsson, ordförande SBUF.

Motiveringen för det vinnande projektet lyder: 

"Installationsbranschen (ja, hela byggbranschen) behöver öka de cirkulära materialflödena för att skapa hållbara byggnader och installationer. Ett utökat återbruk kräver också nya standarder, nya samarbeten och affärsmodeller. När kraven på återbrukat material ökar utmanas till exempel installatörernas intäktsmodell med vinstmarginal på materialpåslag. Rapporten vänder hinder till möjligheter i en handlingsplan med konkreta förslag på aktiviteter som möjliggör en samverkande cirkulär materialhantering i installationsbranschen."

Priset delas ut i stor konkurrens bland de många projekt som bedrivs med finansiering genom SBUF. Även andrapristagarna är därför att räkna som vinnare. De nominerade andrapristagarna till priset är:

STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong
Ansökande företag: Skanska Sverige AB
Projektledare: Hans Hedlund

RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning
Ansökande organisation: Byggföretagen
Projektledare: Ted Rapp

Film Intervju med Johanna Andersson, årets förstapristagare

Årets innovation Mer om priset och tidigare vinnare

Årets innovation är Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds årliga utmärkelse som belönar bästa utvecklingsprojekten inom bygg-, installations-, och anläggningsområdet.