Seminarium Krossad ballast

Den 19 januari 2012 anordnade SBUF ett seminarium i syfte att sprida information om krossad ballast. Seminariet heter "Betong med helkrossad ballast" och rör aspekter så som miljö, ekonomi och kvalitet. Presentationerna från deltagarna är länkade.


Seminarium Betong med helkrossad ballast


"Nuläge": Riksdagens miljömål för uttag av naturgrus.

Presentation

Anna Hedenström, SGU


Husbyggarna: Helkrossad ballast i betong.

Presentation

Roland Löfstrand, NCC


Anläggningsbyggarna: Vilka krav ställer vi (anläggningsbyggare) på betongen i våra projekt?

Presentation

Jonas Green, Skanska


Betongtillverkarna: Vilka krav ställer vi (betongtillverkare) på cement- och ballastleverantörerna för att tillverka betong med helkrossad ballast?

Presentation

Johan Hedman, Skanska


Cementtillverkarna: Hur påverkar krossballast betongens cementbehov och hur kan cementtillverkarna möta framtidens miljökrav?

Presentation

Hans-Erik Gram, Cementa


SBUF 11213 (SBUF-länk) – Stenmjöl för fabriksbetongtillverkning

Presentation

Mattias Widenbrant, Skanska


SBUF 12270 (SBUF-länk) – Metodik att mäta kornform på finballast

Presentation

Lars Stenlid, Skanska


Framtida betong – kvalitetskrav för användandet av finmaterial från kross vid optimal betngtillverkning.

Presentation

Björn Lagerblad, CBI