Nyhet Bygg kompetens – för en cirkulär sektor

Publicerad 11 apr. 2024

På Bygg kompetens 23 maj kl. 11.30-12.15 visar vi konkreta exempel där det cirkulära tänkandet inkluderas i hanteringen av material och affärsmodeller.

Hållbara hus i glaskula

Cirkularitet betyder att vi nyttjar resurser effektivt, återanvänder dem så länge som möjligt och slutigen återvinner dem med minimalt avfall. Genom en cirkulär ekonomi möjliggör vi en hållbar framtid och en fungerande planet för kommande generationer. Cirkularitet innebär ett värdebevarande helhetstänkande och ett system där värde bibehålls och återskapas, och så lite som möjligt kastas bort eller deponeras för slutförvaring. På Bygg kompetens visar vi konkreta exempel där det cirkulära tänkandet inkluderas i hanteringen av material och affärsmodeller.

Bygg kompetens sänds digitalt och det är avgiftsfritt att delta.

Anmäl dig här.

Tider 23 maj kl. 11.30-12.15

Moderator: Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

11.25 Mötesrummet öppnar
Vi ses digitalt i Zoom, länk kommer i din anmälan

11.30 Programstart 

12.15 Programmet avslutas

Bygg kompetens Utveckla din kompetens med viktiga resultat

Bygg kompetens är en gemensam satsning av SBUF, Smart Built Environment och InfraSweden. Satsningen omfattar en serie webbseminarier med  resultat och kunskap riktad till dig som vill utvecklas inom hållbart samhällsbyggande.