Nyhet Film: Bygg kompetens – omhändertänksamhet, säkerhet i utveckling

Publicerad 15 feb. 2024

Alla ska sträva efter att förebygga risker för olycksfall och ohälsa som kan uppstå i bygg- och bruksskedet. Bygg din kompetens och visa omhändertänksamhet.

Film Bygg kompetens – omhändertänksamhet, säkerhet i utveckling

För att kunna hantera de arbetsmiljörisker som kan uppstå på en byggarbetsplats måste alla som är involverade i ett byggprojekt bidra utifrån sin roll. Alla ska sträva efter att förebygga risker för olycksfall och ohälsa som kan uppstå i bygg- och bruksskedet. Här presenteras resultat som visar hur forskning och modern teknik kan ge säkrare arbetsmetoder och rätt utrustning som förebygger risker. Bygg din kompetens och visa omhändertänksamhet.

I filmen möter du

Moderator: Anneli Kouthoofd, SBUF

Bygg kompetens Utveckla din kompetens med viktiga reusltat

Bygg kompetens är en gemensam satsning av SBUF, Smart Built Environment och InfraSweden. Satsningen omfattar en serie webbseminarier med  resultat och kunskap riktad till dig som vill utvecklas inom hållbart samhällsbyggande.