Nyhet Bygg kompetens – Agenda (snart) 2030

Publicerad 31 maj 2023

Vi har 7 år kvar till 2030, och hur ligger vi till? Nu kan du se när Bygg kompetens tar tempen på lösningarna!

Film Bygg kompetens – Agenda (snart) 2030

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen för att kunna arbeta för ett hållbart samhällsbyggande? Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. I filmen tar du del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad.

Bygg kompetens – Agenda (snart) 2030

Vi har 7 år kvar till 2030, och hur ligger vi till? Har vi lösningarna, innovationerna och metoderna på plats för att nå målen som Agenda 2030 siktar på? På Bygg kompetens tar vi tempen på sektorn och lyfter lösningar som finns på plats, och glappen där de saknas. 

I filmen ser du

Moderator: Camilla Byström, programchef InfraSweden

Syntes av tre viktiga år i Smart Built Environment
Jan Byfors

Nationellt nätverk för automatiserat byggande
Tobias von Haslingen, ConcretePrint

Affärslogik klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering
Maria Johansson, Ecoloop

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Emma Hult, IQ Samhällsbyggnad