Nyhet Film: Bygg kompetens – krislägen, regler och kommunikation

Publicerad 23 mars 2023

Kommunikation, regler på plats och korrekt ansvarsfördelning. Är det så vi undviker kriser, eller i alla fall hanterar dem på rätt sätt?

Hur skyddar vi oss mot kriser? Och vad gör vi för att förebygga en kris? Hur kommunicerar vi rätt budskap vid rätt tillfälle? Hur är relationen mellan arbetsgivarens ansvar och det personliga ansvaret? Kan digitalisering stötta oss i våra beslut och förbättra arbetsmiljön ur ett krisperspektiv?

I filmen möter du

Moderator: Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

Den obrutna informationskedjan för brandskydd
Michael Strömgren, Briab Brand & Riskingenjörerna AB

Kommunikation och personligt ansvar på byggarbetsplatsen
Jenny Carlsson, KMA-chef, Hökerum Bygg AB

Innovativa GC-vägar i trä – hinder och möjligheter
Stefan Uppenberg, InfraSweden

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Henrik Prohászka, Byggföretagen

Läs även Tysta Boken från Byggföretagen

Film: Bygg kompetens – krislägen, regler och kommunikation