Projekt 14053 Pågående Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen

Projekttid

Sammanfattning

Installationsbranschen ser en ökad efterfråga från beställare på hållbarhet och cirkulära materialflöden. Särskilda utmaningar begränsar dock möjligheten att återbruka. Man måste ställa nyttan av återbruk mot sekundära effekter. Det kan exempelvis vara sämre prestanda, energieffektivitet eller att äldre system inte är kompatibla med ny smart teknologi för styrning. Andra utmaningar handlar om garantier, CE-märkning och livslängd liksom inverkan på inomhusmiljö. Målet är att identifiera åtgärder för att enskilda företag ska kunna öka sin cirkulära materialhantering. Det ingår även att identifiera behov av förändring i regelverk, standarder och värdekedjor liksom eventuella fortsättningsprojekt.

Projektansvarig
  • Bravida Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt