Projekt 14053 Avslutat Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Rapporten visar att installatörerna idag delvis redan arbetar cirkulärt, men detta typiskt i mindre skala, i pilotprojekt och via egna interna initiativ. De senaste åren har hållbarhetsarbetet inom installationsbranschen haft mer fokus på energibesparing och energieffektivitet än klimatpåverkan och cirkularitet.

Två viktiga trender som både möjliggör och hindrar omställning till storskaligt återbruk och
cirkulära materialflöden är den snabba teknologiska utvecklingen och de regulatoriska
förändringarna som sker i byggbranschen som blir allt hårdare. Hårda kvalitetskrav som CE
märkningar, typgodkännande, branschregler eller EU:s vattendirektiv upplevs av branschen vara en utmaning för storskaligt återbruk. Kraven på redovisning av byggnaders klimatpåverkan ger däremot incitament att använda cirkulära material.

I vårt förslag till handlingsplan har vi identifierat 13 stycken aktiviteter som installatörerna själva kan genomföra för att nå mer cirkularitet på kort och lång sikt- Läs och se i rapport och tabell.

Projektansvarig
  • Bravida Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt