Projekt 13802 Avslutat Förstudie - kvalitetssäkring av recirkulerade material

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Det pågår i nuläget en stor omställning inom bygg- och anläggningssektorn för att nå upp till nationella och internationella mål för hållbar utveckling.
En av nyckelfaktorerna i ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Bygg- och anläggningssektorn”, som 74 organisationer inom branschen ställt sig bakom, är utvecklingen från linjära till cirkulära materialflöden.
Men trots stora ambitioner sker i stort sett all nybyggnation i Sverige i nuläget utifrån linjära materialflöden med nyproducerade material från jungfrulig råvara.
För att branschen ska våga använda sig av recirkulerade byggmaterial krävs ett förbättrade metoder för att säkerställa kvaliteten.
Syftet med förstudien var att ta fram en nulägesbeskrivning för hur branschen ser på användningen av recirkulerat material i nyproduktion, att undersöka hur man utför kvalitetssäkringen och att identifiera vilka krav som behöver ställas vid kvalitetssäkring av recirkulerat material.
I projektet togs även ett förslag fram för hur arbetet med kvalitetssäkring kan drivas vidare och hur samverkan inom byggbranschen kan se ut för att åstadkomma detta. Det blir mycket svårt för byggbranschen i Sverige att i nuläget ensamma genomföra omställningen från linjära till cirkulära materialflöden.
Det krävs nya standarder, lagförändringar och en utredning av den juridiska ansvarsfördelningen för återanvänt material i nybyggnationer för att branschen ska våga öka recirkuleringen och satsa på att utveckla kvalitetssäkringen.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt