Projekt 13541 Avslutat Hållbarhetsarbete i Installationsbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Målsättningen med projektet har varit att ta fram ett underlag som grund för att öka Installatörsföretagens kunskap om hållbarhetsaspekter och vidare stötta medlemsföretag i deras utveckling inom området. Resultatet och målsättningen med rapporten är att det ska bli lättare att strukturera och relatera sitt arbete och påverkan till olika hållbarhetsaspekter med grund i FN:s 17 globala utvecklingsmål och de sammanhang som de flesta företag och individer verkar i.Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt