Artikel Så blir monteringsklara betongväggar mer regntäta

Publicerad

Vertikala fogar för smala och regninläckage vid fönsteranslutning och TDV-öppning.
Bilden visar en pågående slagregntest och att det finns behov av förbättrade lösningar.
Bilden visar en pågående slagregntest och att det finns behov av förbättrade lösningar.
Det här projektet har dokumenterad kunskap kring regntäthet hos monteringsklara betongväggar så kallade sandwichväggar och graderat tätheten vid olika principer för tätning.

Det finns problem med vatteninträngning regntäthet för monteringsklara betongväggar. Områden som pekats ut för inläckage är skarvar och fogar i betongelement, fönster-, balkong-, och bjälklagsanslutningar.

Enligt studien är ett grundläggande problem är att verifiering ofta verkar saknas vilket innebär att det då kanske inte ens finns rätt förutsättningar för att uppnå avsedd funktion. Enligt studien finns det sammanfattningsvis förbättringspotential kring:

  • bristfällig projektering av vertikala fogbredder
  • felaktig montering eller avsaknad av TDV-öppningar
  • risk för inläckage via TDV-rör om tryckutjämning i vägg är bristfällig
  • TDV-rör kan knappast dränera ut vatten som görs gällande
  • bristfällig montering av sekundär tätning under fönster
  • det blev inte regntätt med ny tätningsmetod av expanderande fogband

Kontakt