Projekt 14298 Pågående Regntäthet hos betongsandwichväggar - principiella lösningar och labbtester

Projekttid

Sammanfattning

I en tidigare genomförd SBUF studie (ID:13651) pekades det på att problem förekommer med vatteninträngning i ytterväggar bestående av betongsandwichelement. Historiskt sett har det förekommit vatteninträngning och även idag uppmärksammas problem med vatteninträngning i nya ytterväggar i varierande utsträckning, med prefabricerade betongsandwichelement. Det finns ingen entydig bild över omfattningen men däremot att det finns problem. Denna studie är en fortsättning av SBUF projekt 13818 och 14102 visade på flera väsentliga avvikelser vid besiktningar och vid fält – och laboratorieförsök av fasader med betongsandwichväggar. I den internationella litteraturen förespråkas tvåstegstätning med dränering vilket inte förefaller vara så vanligt i Sverige idag. I denna studie ska förbättrade tätningsprinciper och principiella lösningar granskas, som visar på potential för svenska konstruktioner, och därefter ska verifierande labbtester utföras. Resultaten ska användas till en inledande vägledning. Nyttan är att visa på principiella lösningar som fungerar väl så att det ges möjlighet att kunna producera byggnader med känd och säkerställd funktion och god hållbarhet.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt