Projekt 14102 Pågående Regntäthet hos prefab. betongsandwichväggar och anslutningar-etapp 2, del 1

Projekttid

Sammanfattning

Projektet ska visa kunskapsläget genom att göra en nationell och internationell inventering och litteraturundersökning och dra nytta av om det eventuellt finns väl fungerande lösningar som kan tillämpas i Sverige. Dessutom ska betongsandwichytterväggar undersökas i fält genom mätningar av tryckskillnader och tryckutjämnande funktion. Mätningarna behövs för att kunna avgöra om de tidigare resultaten i etapp 1 kan anses vara fullt tillämpliga för befintliga fasader. Målsättningen är att bland annat att visa på konstruktioner och tätningslösningars funktion och på vad som fungerar väl.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt