Projekt 13818 Avslutat Regntäthet hos prefabricerade betongsandwichväggar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Studien har genomförts i två steg. Det första steget innefattade besiktningar av betongsandwichväggar (endast fasader) genom okulär kontroll samt mätningar av elementlängder och framförallt vertikala fogbredder. I det andra steget utfördes regntäthetsprovning, av försöksuppställningar, i laboratorium enligt standard EN 12865. Studien pekar på några förbättringsområden för att minska risken för inläckage, bland annat inom följande:
• bristfällig projektering av vertikala fogbredder (fält),
• felaktig montering eller avsaknad av TDV-öppningar (fält),
• risk för inläckage via TDV-rör om tryckutjämning i vägg är bristfällig (labb),
• TDV-rör kan knappast dränera ut vatten som görs gällande (labb),
• bristfällig montering av sekundär tätning under fönster (labb),
• det blev inte regntätt med ny tätningsmetod av expanderande fogband (labb)

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt