Artikel Samlad kunskap om pålningsteknik i Sverige - Pålhandboken

Publicerad

Pålhandbok etapp 1
Under de senaste 25 åren har svenska handböcker och normskrifter tagits fram om pålningsteknik. De flesta dokumenten håller hög kvalitet.

Den samlade kunskapen är spridd i olika dokument, med korshänvisningar mellan dokumenten som gör det svårt att överblicka. Tillämpningen av den samlade svenska pålkunskapen blir därmed inte effektiv.

Medlemsorganisationen Pålkommissionen håller på att ta fram samlad kunskap i en Pålningshandbok. Det här arbetet utgör etapp 1 i framtagandet av den nya Pålhandboken. Syftet är att systematiskt gå igenom befintlig litteratur, uppdatera och samla dokumentationen i en ny handbok om pålning. Pålkommissionen har föreslagit en huvudindelning i handboken enligt följande:

 • Generella principer och normer
 • Underlag för projektering
 • Planering och projektering
 • Upphandling av projektering och byggande
 • Dimensioneringsprinciper
 • Dimensionering - konstruktiv bärförmåga
 • Dimensionering – geoteknisk bärförmåga
 • Utförande
 • Kontroll och verifiering
 • Riskhantering
 • Omgivningspåverkan
 • Bilagor – vägledning dimensionering inkl beräkningsexempel, stoppslagningstabeller, standardritningar etc.

Med hänsyn till tidplanen för hela projektet är det även möjligt att ta hänsyn till det regelsystem som tas fram i ny utgåva av Eurokod 7. 


Kontakt