Projekt 13983 Avslutat Ny pålhandbok - ökad produktivitet och kvalitet, etapp 2a

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det här är etapp 2 efter godkänd etapp 1 - för att uppdatera och samla dokumentationen för en ny handbok om pålning. I projektet kommer man systematiskt gå igenom befintlig litteratur, uppdatera och i etapp 1 tog projektet fram en tydlig kapitelindelning och detaljerade strukturer för de olika kapitlen. Projektet delas in i etapper som i huvudsak löper årsvis. Etapp 2a är nu klart.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt