Projekt 14240 Pågående Ny pålhandbok - ökad produktivitet och kvalitet, etapp 3

Projekttid

Sammanfattning

Sammanfattning Projektet syftar till att systematisk gå igenom befintlig litteratur uppdatera och samla dokumentationen i en ny handbok om pålning. Tanken är att ta fram en Pålhandbok med följande huvudindelning: • Generella principer och normer • Underlag för projektering • Planering och projektering • Upphandling av projektering och byggande • Dimensioneringsprinciper • Dimensionering - konstruktiv bärförmåga • Dimensionering – geoteknisk bärförmåga • Utförande • Kontroll och verifiering • Riskhantering • Omgivningspåverkan • Bilagor – vägledning dimensionering inkl beräkningsexempel, stoppslagningstabeller, standardritningar etc. Därefter görs underindelning med hänsyn till material, verkningssätt, verifieringsmetodik och installationsmetod. Bakgrund Den samlade svenska pålkunskapen är i dag spridd på många olika dokument (handböcker och rapporter) med korshänvisning mellan olika dokument. Även om kvaliteten i dokumenten i stor utsträckning är av hög kvalitet så är det svåröverblickbart. Tillämpningen av den samlade svenska pålkunskapen blir därmed inte så effektiv som den skulle kunna vara. Genom att samla all pålkunskap i en ny pålhandbok läggs grunden för en effektivare tillämpning av svensk pålningsteknik. I den här avslutande etappen fortsätter pågående arbeten med bearbetning av texter och figurer inför remisshanteringen samt slutredigering inför publicering.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt