Projekt 13803 Avslutat Ny pålhandbok – ökad produktivitet och kvalitet, etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet syftar till att systematisk gå igenom och befintlig litteratur uppdatera och samla dokumentationen i en ny handbok om pålning. Etapp 1 av arbetet med Ny Pålhandbok har under 2020 trots pågående pandemi kunnat bedrivas enligt plan. Arbetet har under året bedrivits i fem arbetsgrupper som tagit fram en detaljerad struktur för innehållet i Pålhandboken.

- Generella principer och normer
- Underlag för projektering
- Planering och projektering
- Upphandling av projektering och byggande
- Dimensioneringsprinciper
- Dimensionering - konstruktiv bärförmåga
- Dimensionering - geoteknisk bärförmåga
- Utförande
- Kontroll och verifiering
- Riskhantering
- Omgivningspåverkan
- Bilagor - vägledning dimensionering inklusive beräkningsexempel, stoppslagningstabeller, standardritningar etcetera.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt