Projekt 14097 Avslutat Ny pålhandbok – ökad produktivitet och kvalitet, etapp 2b

Projekttid

Sammanfattning

Projektet syftar till att systematisk gå igenom befintlig litteratur uppdatera och samla dokumentationen i en ny handbok om pålning. Tanken är att ta fram en Pålhandbok med följande huvudindelning: • Generella principer och normer • Underlag för projektering • Planering och projektering • Upphandling av projektering och byggande • Dimensioneringsprinciper • Dimensionering - konstruktiv bärförmåga • Dimensionering – geoteknisk bärförmåga • Utförande • Kontroll och verifiering • Riskhantering • Omgivningspåverkan • Bilagor – vägledning dimensionering inkl beräkningsexempel, stoppslagningstabeller, standardritningar etc.

Arbetet med Ny Pålhandbok löper på i stort sett enligt plan. Alla arbetsgrupper arbetar med bearbetning av texterna som lyfts in i respektive kapitel (ett arbete som kommer bedrivas även i kommande etapp 3 under 2023). Etapp 2b av arbetet är därmed avklarad.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt