2019

Färre fel med digital granskning

Publicerad 15 nov. 2019

En standard och digitalt system för granskning av bygghandlingar har tagits fram i ett nätverk av byggbranschens ledande företag och organisationer. Daniel Sahlin, projekteringsledare på Zengun, använder sig av systemet och har positiva erfarenheter.

Intervju med SBUF:s nya vd Anders Freyschuss

Publicerad 10 sep. 2019

Den 19:e augusti tillträdde Anders Freyschuss på posten som vd på Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Anders Freyschuss blir SBUF:s nya vd

Publicerad 27 juni 2019

Anders Freyschuss blir Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds nya vd och tillträder posten som vd den 19 augusti.

Vi står mitt i en förändring

Publicerad 24 maj 2019

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond står i en förändring med stärkt intern organisation, ökad proaktivitet och vidareutvecklad kommunikation för ökad nytta för medlemsföretagen.