Nyhet Vi står mitt i en förändring

Publicerad 24 maj 2019

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond står i en förändring med stärkt intern organisation, ökad proaktivitet och vidareutvecklad kommunikation för ökad nytta för medlemsföretagen.

Vi vet nu hur byggbranschen uppfattas av byggbranschen själva, intressenter och omvärlden, säger Ruben Aronsson, avgående vd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Under 2018 tog SBUF vi emot 146 ansökningar, varav 89 beviljades bidrag med totalt 53 miljoner kronor. Detta är betydligt högre nivå än under 2017 – mycket glädjande. Det finns många intressanta områden, inte minst inom byggsektorns digitalisering och hållbarhetsarbete. Vi är glada att kunna stå till byggföretagens tjänst genom finansiering av branschgemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.

Internt strategiarbete

SBUF står i en förändring. Vi lät under 2017 göra en större kartläggning av vad fackfolk och allmänheten anser om byggsektorn. Nu vet vi hur byggbranschen uppfattas av byggbranschen själva, intressenter och omvärlden. Under 2018 har vi tillsammans med medlemsorganisationerna formulerat en framtidsstrategi, Hur kan SBUF bäst stötta medlemsföretagen och byggbranschen? Vi söker nu den person som kan föra arbetet vidare som min efterträdare som vd för SBUF

Strategiarbetet har landat i en vision: "SBUF möjliggör forskning och utveckling för att möta samhällets utmaningar och stärka branschens konkurrenskraft”. 

SBUF arbetar på fyra fronter: 

  • Stärkt intern organisation föryngring på grund av pensionsavgångar, modernisering och utveckling av styrelse, kansli och utskott för en dynamisk organisation  
  • Vidareutvecklad kommunikation anställning av en kommunikatör för framtagande av kommunikationsstrategi för modernt och ändamålsenligt kommunikationsarbete i flera olika kanaler och till flera olika målgrupper
  • Ökad proaktivitet Kartlägga möjliga källor för omvärldsinput. Ta fram och kommunicera egen omvärldsanalys baserat på utskottens analyser och utländska och svenska analyser
  • Mer nytta för medlemsföretagen Ta fram förslag för hur forsknings- och utvecklingsarbete kan leda till medlemsnytta (lättillgänglighet). Hur kan SBUF hjälpa branschen att behålla spetskompetens och forskarkompetens 

Stöd till 170 forsknings- och utvecklingsprojekt med sammanlagt 57 miljoner kronor

Under 2018 har SBUF beviljat stöd till 170 forsknings- och utvecklingsprojekt med sammanlagt 57 miljoner kronor.

Till detta kommer projektdeltagarnas egna insatser samt stöd från forskningsråd, myndigheter, med flera. Byggföretagen (inklusive SBUF:s insats) skjuter till cirka 38 miljoner kronor, vilket matchas av cirka 22 miljoner kronor från övrig industri och cirka 53 miljoner kronor i offentliga medel. Den samlade volymen av de 170 projekt som SBUF beviljat medel för under 2018 utgör cirka 171 miljoner kronor.