Nyhet Intervju med SBUF:s nya vd Anders Freyschuss

Publicerad 10 sep. 2019

Den 19:e augusti tillträdde Anders Freyschuss på posten som vd på Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Anders Freyschuss, du har tillträtt på posten som vd för SBUF och har jobbat i rollen i tre veckor. Hur känns det?

Det är givande att delta i processen med så många intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt. Det är mycket nytt att lära sig för mig på en ny tjänst. Jag ser det som intressant och stimulerande. Det känns bra!

SBUF som organisation arbetar för ökad nytta till medlemsföretag och byggsektorn. Vad har du för tankar kring det?

Det finns en potential i att finansiera och stödja forsknings- och utvecklingsprojekt – när akademi och industri samarbetar leder det till bra effekter. De akademiska resultaten går att använda direkt och snabbt inom industrin vilket ger ökad konkurrenskraft för medlemsföretagen. Detta är en viktig del i det som det nu talas mycket om i många sammanhang: Ett hållbart byggande där Sverige agerar bland de ledande i världen.

Ser du något specifikt som du vill utveckla eller förändra?

Jag hoppas kunna bidra till att lyfta fram användbara projektresultat tydligt för bred spridning i byggsektorn och samhället. Ett fokus på lång sikt är att öka kännedomen om forsknings- och utvecklingsresultaten och om SBUF och att möta upp debatt som förs i samhället med bidrag till lösningar i form av aktuella forskningsresultat. Allt för att byggbranschen ska bli betraktad som den framtidsbransch den är. Vi kommer alltid att behöva utnyttja teknik för vi skall kunna bo, arbeta och resa i moderna intelligenta och miljömässigt allt bättre byggnader och transportvägar. SBUF:s roll är att vara med och ta fram den och informera om möjligheterna.

Hur ser du på din roll som vd för SBUF?

SBUF och därigenom jag har en samordnande roll mellan bygg- och installationsföretag och universitet- och högskolor. SBUF ser till att projekten drivs på ett kostnadseffektivt sätt och att projektresultat lyfts fram i olika situationer.

SBUF arbetar för att öka nytta för medlemsföretag och hela byggsektorn. Har du några personliga visioner kring det?

SBUF bör bygga synligheten på de resultat som kommer fram ur den stora mängd forsknings- och utvecklingsprojketen som SBUF-finansierar. Genom att synliggöra användbara forskning- och utvecklingsresultat ökar också nyttan av SBUF för medlemsföretag och byggsektorn. Och genom att gå den vägen så stärks även kännedomen om själva SBUF.

Är det något som känns extra lätt?

Det känns som allt fler ansökningar handlar om digitalisering och hållbarhet vilket jag tycker är lätt att engagera sig i.

Är det något som känns extra svårt?

Forskning inom byggsektorn är ett stort och brett ämnesområde med många olika intressenter. Inledningsvis för mig är det viktigt att förstå vår roll i det sammanhanget. Det är viktigt också att rätt forsknings- och utvecklingsprojekt får finansiering från oss och att de om behöver forsknings- och utvecklingsresultaten uppmärksammas på dem. Då gör vi ett bra jobb.

Vad har du på agendan dina första månader på jobbet?

Först måste jag lära mig processerna med SBUF:s ansöknings-, projekt- och resultathantering, jag behöver också lära känna personer vid medlemsföretagen. Ett fokus på lång sikt är att öka kännedomen om forsknings- och utvecklingsresultaten och om SBUF.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag tycker mycket om att tillbringa tid i Stockholms skärgård och paddla kajak så det försöker jag ofta få tid till.