2017

Affärsdrivet hållbarhetsarbete i anläggningssektorn

Publicerad 17 mars 2017

Många SBUF-projekt behandlar hållbarhet i anläggningssektorn. Den 24 november anordnades ett seminarium baserat på dessa projekt i kombination med en nordisk utblick. Dokumentation från seminariet finns nedan.

Arvet efter Byggforskningsrådet

Publicerad 14 mars 2017

Forskning bygger på tidigare forskning. SBUF har delfinansierat ett digitaliseringsprojekt för att öka tillgängligheten till tidigare forskning som enbart finns i tryckt form. Byggforskningsrådets rapporter är nu sökbara via en webbaserad databas, och digitalisering i fulltext av ett antal särskilt intressanta skrifter har påbörjats.