Nyhet Färre fel med digital granskning

Publicerad 15 nov. 2019

En standard och digitalt system för granskning av bygghandlingar har tagits fram i ett nätverk av byggbranschens ledande företag och organisationer. Daniel Sahlin, projekteringsledare på Zengun, använder sig av systemet och har positiva erfarenheter.

När Zengun granskar handlingar i en totalentreprenad åt Vasakronan i en omfattande om- och tillbyggnad av delar av Sergelhuset i Stockholm, använder de sig av en standard och digitalt system för granskning av bygghandlingar.

Daniel Sahlin, inhyrd projekteringsledare på Zengun, från Planio AB, har positiva erfarenheter av den framtagna standarden.

Enkelt sätt att ta till sig handlingar

– Det digitala granskningssystemet som tagits fram är klockrent. Det har eliminerat slarvfel i processen med både projektering och utförande och är ett enkelt sätt att ta till sig handlingar, säger Daniel Sahlin.

När Daniel Sahlin och hans kollegor får in handlingar från till exempel arkitekter, installatörer och ventilationsinstallatörer för granskning används mjukvaran ”Bluebeam Studie” och den framtagna standarden ”Effektivare granskningsprocess". Sessioner upprättas där de som är med i granskningsprocessen går in och granskar ritningar och lämnar sina granskningskommentarer.

Granskningskommentarerna sammanställs på ett överskådligt sätt. Efter cirka två veckor följer ett granskningsmöte där de gemensamt ser över vilka granskningskommentarer som ska åtgärdas eller avslås.

Spara kommentarer och se historik

– Exempel på en granskningskommentar kan vara ”det här röret ska inte ligga här utan här” och att en projektör kanske säger ”ok, vi ordnar det” eller också berättar projektören anledningen till att det ligger som det gör i ritningen. Jag har positiva erfarenheter av standarden och digitala systemet, säger Daniel Sahlin.

Från början hade Daniel Sahlin och hans kollegor stängda sessioner i granskningssystemet. Nu har de valt att ha dem öppna. "Det underlättar och gör att vi till exempel kan maila en länk till dem som vi vill gå in och granska", säger Daniel Sahlin.

Standarden har tagits fram av byggbranschens ledande företag och organisationer i byggbranschens mötesplats för e-affärer. Syftet är att förenkla hanteringen av den omfattande granskningen av handlingar som sker i byggprojekt.

– En extra fördel vid granskningar med standarden ”Effektivare granskningsprocess” i Bluebeam Studie är att man kan spara alla kommentarer och ha kvar historiken så man ser vad som sagts och vilken åtgärd det beslöts om. Det är mycket bra, säger Daniel Sahlin.

Standarden är branschgemensam och kostnadsfri

Det framtagna standarden och digitala granskningssystemet har tagits fram av Byggbranschens mötesplats för e-affärer ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst)” med finansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Om BEAst

Slutrapport Effektivare granskningsprocess

Projekt 13379

NCC Projektering Effektivare granskning

Stadsomvandling runt Sergels Torg

Det sker en stadsomvandling av området runt Sergels Torg i centrala Stockholm. Sergelhuset är navet i "Sergelstaden".

Zenguns projekt omfattar en av de tre delar av Sergelhuset och knappt 20 000 kvm bruttoarea med såväl interiöra som exteriöra arbeten inklusive en ny fasad som ska ge byggnaden dess arkitektoniska uppdrag att stå som fond till Sergels Torg.

Sergelhuset vid Sergels Torg i Stockholm. Bild: Vasakronan/Tomorrow