Projekt 13754 Avslutat RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har förbättrat förutsättningarna för fuktmätning i byggprojekt där kvalitetssäkrade mätresultat vid betonguttorkning erfordras. Nu har RBK-systemet kompletterats och innefattar även en vidareutvecklad mätmetodik för RF-bestämning i golvavjämning. Därmed kan den gamla GBR-metoden, Golvbranschens tidigare mätmetod, fasas ut.

Den nya mätmetoden är överenskommen mellan golv- och byggbransch och kommer att införas i AMA Hus som en ny branschstandard.


Systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant togs i bruk 1999. Det utvecklades inom ett SBUF-projekt där en fuktmätningsmanual för mätning av relativ fuktighet (RF) i betong togs fram, regler för tentamen och examination samt en auktorisationsordning. Syftet är att säkerställa att mätresultaten överensstämmer med den RF som råder i betongen. Resultatet används som underlag för att avgöra om tex ett betongbjälklag är tillräckligt uttorkat för att beläggas med en limmad plastmatta utan risk för fuktskador.

I SBUF-projekten 13197, 13198, 13354 och 13560 finns indikationer på att dagens betong, med mineraliska tillsatsmaterial, är så tät att fuktproblematiken verkar flyttas från betongen till ovanpåliggande golvavjämning. Betongen är så tät att det i princip inte spelar någon roll vilken RF den har, det är RF-nivån i golvavjämningen som kommer att styra vilken RF som slutligen kommer att påverka ytskiktet. Detta medför att RF-mätning i golvavjämning kommer allt mer i fokus och att en accepterad branschstandard behövs.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare