Nyhet Nominerad: STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong

Publicerad 11 mars 2024

"Projektet ger branschens aktörer verktyg, data, erfarenheter, råd och rekommendationer, att använda klimatförbättrad betong, utan att göra avkall på utförande och kvalitet". Det säger Hans Hedlund, Skanska vars projekt nominerats till Årets innovation.

Film STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong

Ansökande företag: Skanska Sverige AB
Projektledare: Hans Hedlund
I projektet presenteras de materialdata som branschen behöver för att möta framtiden. Här har AMA Anläggning 23 EBE.11 anpassat kraven för klimatförbättrad betong, avseende begränsning av risken för temperaturrelaterad sprickbildning.

Mer om projektet STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong

"Projektet ger branschens aktörer verktyg, data, erfarenheter, råd och rekommendationer, att använda klimatförbättrad betong, utan att göra avkall på utförande och kvalitet. Projektet ger alltså entreprenörerna möjlighet att minimera risker vid gjutning av betongkonstruktioner". Det säger projektledaren Hans Hedlund, Skanska.

Årets innovation Läs mer om de nominerade projekten