Projekt 14233 Pågående Utveckling av metodik för klimatberäkning av en byggnads hela livscykel

Projekttid

Sammanfattning


Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt