Projekt 14146 Pågående Kostnadseffektiva klimatberäkningar av VVS installationer

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med SBUF projektet är att ge branschen ett kunskapslyft inom klimatpåverkan från VVS-installationer - fokus på nyproduktion byggnader (livscykelskede A1-A5 ). Projektet avser identifiera kostnadseffektiva kriterier och arbetsmetoder för att klimatberäkna installationer, som möjliggör trygga jämförelser på marknaden. Men också att identifiera ett smörgåsbord av olika möjliga och betydande klimatförbättringar som kostnadseffektivt kan praktiseras på marknaden inom snar framtid. Därtill att identifiera en uppskattning om potential för bästa klimatval utifrån principen bästa möjliga teknik till rimlig kostnad, med minst 20 % CO2e förbättring.Byggdel installationer, inkl VVS, undantas ofta vid klimatberäkning av byggnader - eller så används schabloner. Men det är ett betydande område, där klimatförbättringar också behöver prioriteras och göras. Gemensam metod och kriterier för en klimatbudget har de senaste åren utvecklats och testats inom bygg- och anläggningssektorn inom ramen för LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030, www.lfm30.se) - bla i samverkan med Vinnova och SBUF medel. Detta projekt bygger vidare på detta.

Fokus är på att testa kriterier i LFM30 formatet "klimatberäkningsstuga" och visa att det går – med sex byggaktörer/pilotprojekt. Urval har gjorts utifrån "löpare", att de kan fungera som ambassadörer för andra, ex för VVS entreprenörer. Förslag på upphandlingsstyrning och målstyrning på företagsnivå rekommenderas också som resultat av SBUF studien.

Projektansvarig
  • Gunnar Karlsen Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt