Projekt 14146 Avslutat Kostnadseffektiva klimatberäkningar av VVS installationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Kostnadseffektiva klimatberäkningar av VVS
installationer är ett projekt där man tillämpade LFM30:s Metod för
Klimatbudget på sju pilotstudiebyggnader, enligt steg 1-3.

Resultat:
• Referensvärden klimatprestanda
• Analysresultat att det finns behov av översyn av nuvarande VVS
schabloner
• Referensvärden till möjliga CO2e förbättringar (och underlag till
att på sikt utveckla sk BATNEEC referensindikatorer)
• Test av LFM30:s Metod Klimatbudget för VVS
• Avgränsning i studie. Har fokuserat på livscykelmodul A1-A5
(och B5), och har ej beaktat balansering med CO2e från
förvaltning. Detta är dock viktigt för att ej göra suboptimera val.
• Företagsnivå. Förslag på företagsmål att målstyra
klimatförbättringar avseende VVS
• Upphandling. Förslag på upphandlingstexter avseende VVS
klimatberäkning steg 1-3 i LFM30:s Metod Klimatbudget.

Projektansvarig
  • Gunnar Karlsen Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt