Projekt 14381 Pågående Klimatprestandakrav för byggnader över tid

Projekttid

Sammanfattning

Det finns ett behov av att skapa en gemensam, bredare och djupare bild som kopplas och integreras i kravställning av den utveckling i branschen som måste ske för att nå målet om klimatneutralitet 2045. Utifrån tidigare forskning, pilotprojekt och liknande som genomförts kopplat till klimatomställning i byggsektorn och dess värdekedja, ser vi en möjlighet att syntetisera kunskapen och brett implementera och integrera den i ett format som kan användas av flera målgrupper. Det är svårt att hitta en överblick över den kunskap som utvecklats och det saknas integration i befintliga, vedertagna verktyg, mallar och annan ordinarie kravställningsdokumentation.

Projektet avser ta fram:
• Systematisk sammanställning av kunskap kring möjliga reduktioner vid olika tidpunkter/utvecklingssteg.
• Systematisk sammanställning av lösningar för lägre klimatpåverkan.
• Varianter med olika ambitionsnivå för möjliga kravställningar för minskad klimatpåverkan i byggprojekt, Unikt för detta arbete är att ambitionsnivåer kommer att tas fram för att guida aktörerna kring lämpliga kravställningsnivåer beroende på tidpunkt för genomförandet och företagets ambitionsnivå (bas, avancerad eller spjutspets).
• Målgruppsanpassning av kunskaper till de verktyg och liknande so målgrupperna använder i det dagliga arbetet.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt