Artikel Installatörsföretagen vill stötta medlemsföretag i hållbarhetsarbetet

Publicerad

Ökar kunskap om branschens hållbarhetsaspekter.
Stödet till medlemsföretag i hållbarhetsarbetet bör anpassas efter pionjärerna, de företag som ligger i framkant och vill gå före. Utvecklingsprojekt bör bedrivas tillsammans med företag från denna grupp.

För den stora majoriteten företag behövs målgruppsanpassad information om till exempel installationsprodukters miljö- och klimatpåverkan, praktikaliteter kring återbruk av installationsprodukter och tips om hur hållbarhet kan integreras i affärserbjudandet. Utvecklingsprojekt kan med fördel bedrivas inom dessa områden.

Fler lärdomar för fortsatta arbetet med att stötta medlemsföretag i hållbarhetsarbetet är att:

  • Installatörsföretagens medlemsföretag behöver hantera hållbarhetsaspekterna så att de integreras i allt de gör. Något som kräver att vissa affärslogiker förändras som norm. Där kan Installatörsföretagen göra nytta genom att verka för gemensamma behov. I rapporten har exempel på sådan metodik lyfts upp, där några grundpelare för att en affär ska fungera kan utgöra en bas för att hitta hinder längs med en affärsprocess.
  • För att nå målgruppen behövs målgruppsanpassat aktivt arbete med nedbrutet innehåll, stegvis över lång tid.
  • För att få med sig så många som möjligt i hållbarhetsarbetet krävs beteendeförändringar och förståelse och anpassning till psykologiska aspekter.
  • Branschen domineras av tekniker av olika slag. De mer mänskliga aspekterna behöver lyftas in aktivt för att få utrymme.
  • Inspiration kan tas från verktyget Respekttrappan, som Make Equal och SBAB har tagit fram. Att visualisera resan genom att vi tar steg, och för varje steg kommer vi närmre. Då blir resan mätbar och nedbrytbar.
  • I de mest komplexa frågorna ligger lösningen troligtvis i en mångfald olika lösningar. Det är viktigt att det inom dessa områden inte förenklas och att det finns ett processperspektiv på sådant som berör hela kedjan.

Kontakt