Projekt 14042 Avslutat Klimatpåverkan av installationssystem i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med denna rapport var att ta fram transparenta nyckeltal för installationssystemens
klimatpåverkan för el, ventilation, värme, sprinkler och hiss för byggnadstyperna
flerbostadshus och kontor. Med av avgränsning för modul A1-A3.

Rapporten redovisar hur klimatpåverkan fördelas mellan de olika installationssystemen och ingående produktgrupper. Installationssystemens klimatpåverkan utgör enligt
beräkningar i denna studie upp till 20 % av totala klimatpåverkan. Resultat är i samma
storleksordning som data från andra beräkningar vilka identifierats i litteraturstudie.
Från dessa sammanställningar är det tydligt att beroende på val av systemuppbyggnad i de två kontorsprojekten varierar klimatpåverkan mycket.

Det är relativt enkelt att få data om mängder för material och produkter ingående i BIMmodeller men det krävs relativt mycket arbete för att räkna om till jämförbara enheter och hitta information om produkter och relaterad klimatpåverkan.

Det finns god potential att förenkla dessa beräkningar och process genom att utveckla verktyg och arbetssätt.Det finns få produkter som har specifik information om klimatpåverkan i form av EPD eller PEP. Det finns till viss del generiska data för olika produktgrupper, dessa är dock mycket grova och anses medföra stora felkällor.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt