Projekt 14051 Pågående HÅLLBARHETSROLLEN I BYGGSEKTORN: LEDARSKAP OCH PRAKTIK

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med studien är att öka förståelsen för samt problematisera de komplexa organisatoriska och institutionella samband som påverkar hållbarhetschefer, miljöansvariga och/eller KMA samordnares (eller liknande) möjlighet att leda och driva en strategiskt långsiktig hållbar utveckling. Med en komparativ ansats genomförs projektet i fyra delstudier; A) en djupintervjustudie med verksamma hållbarhetschefer, miljöansvariga och KMA samordnare eller liknande, B) skuggning av 2 yrkesverksamma i byggprojekt C) en dokumentstudie baserat på jobbannonser för jobb med ett hållbarhetsinnehåll och, D) en associerad enkätstudie till studenter på väg in på en hållbarhetsarbetsmarknad.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt