Projekt 14022 Pågående Regelbaserad klimatberäkning från BIM-modell

Projekttid

Sammanfattning

Fler och fler fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer lägger resurser på att skapa väl genomarbetade BIM-modeller i sina byggprojekt. Samtidigt ställs krav på att beräkna klimatpåverkan i olika byggskeden. Detta projekt har som målsättning att skapa ett skalbart flöde för att klimatberäkna såväl enkla som komplexa byggprojekt från BIM-modell, i projektens olika byggskeden. Projektet vill utforska metoder för att bättre dra nytta av den data som redan finns i BIM-modeller.

De senaste åren har flera pusselbitar kommit på plats inom maskininlärning och AI i Sverige. Genom att skapa en kombinerad lösning, som drar nytta av en regelbaserad materialtolkning och i vissa fall nyttja AI, hoppas projektet kunna bidra med nya metoder för att klimatberäkna BIM-modeller.

Projektansvarig
  • Einar Mattsson Byggnads AB
Projektledare
Relaterade projekt