Projekt 14150 Avslutat Harmonisering av gemensamma klimatberäkningskriterier

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets övergripande syfte har varit att främja harmonisering av klimatberäkningskriterier och ambitioner kring klimatprestanda för att underlätta klimatarbetet inom bygg- och anläggningsbranschen.

Projektets slutsatser:
• Alla initiativ behövs, då alla har olika funktioner att fylla

• Nyttiga lärdomar har dragits från dialog under året med andra initiativ. Harmoniseringen bör fokusera på gemensam terminologi och begrepp för att underlätta klimatberäkningar och analyser och kommunikation av klimatprestanda inkluderat likheter/olikheter.

• Det var i vissa fall svårt att göra jämförelser mellan de olika systemen då det fanns otydligheter i hur olika kriterier formulerats, även om de avser att genomföras på samma sätt. Därtill är initiativens olika kriterier levande material, de är i ständig utveckling, vilket gör analys till en ögonblicksbild.

Projektansvarig
  • Treano Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt