Projekt 14150 Pågående Harmonisering av gemensamma klimatberäkningskriterier

Projekttid

Sammanfattning

Projektets övergripande syfte är att främja harmonisering av klimatberäkningskriterier och ambitioner kring klimatprestanda för att underlätta klimatarbetet inom bygg- och anläggningsbranschen.

Projektet avser skapa en sammanställning och utgångspunkt för jämförelser av olika ambitioner av klimatberäkningar och klimatlöfte/uppdrag (olika krav/kriterier/certifieringar) som idag tillämpas på den svenska och europeiska marknaden inom minskad klimatpåverkan från byggnader och anläggningar, på projektnivå och företagsnivå. Projektet avser också initiera en nationell samverkan för att skapa samsyn på riktning i utvecklingsarbete av klimatberäkningskriterier och klimatprestanda, som inkluderar målgränsvärden och klimatmål och få den att implementeras av så många aktörer och klimatinitiativ som möjligt nationellt.

Projektet avser också att underlätta och minska kostnader för de som gör olika typer av klimatberäkningar och klimatdeklarationer – genom att en harmonisering minskar behov av att parallellt klimatberäkna på olika sätt till olika instanser. LFM30 avser förankra och tar ställning till de av SBUF-projektets olika rekommendationer i sin fortsatta utveckling av sin klimatberäknings metod/kriterier.

Projektansvarig
  • Treano Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt