Projekt 14132 Pågående Små och medelstora byggföretags delaktighet i klimatomställningen

Projekttid

Sammanfattning

törre byggföretag bygger nu kompetens för att kunna genomföra en klimatdeklaration samt i tillägg bygga en klimatdriven affär där klimatberäkning av byggnationen är central. Mindre byggföretag riskerar att halka efter och har enbart i undantagsfall påbörjat sin kunskapsuppbyggnad.Det är en vanlig uppfattning att den svenska byggbranschen domineras av ett fåtal stora byggföretag. Trots detta stod de 30 största byggföretagen räknat i antal anställda enbart för cirka 30 % av branschens omsättning under 2020. Det betyder att kunskapsbristen bland små och medelstora entreprenörer (SME) enligt EU:s definition behöver betraktas som en risk för omställningen av den svenska byggbranschen.Vi vill därför i detta projekt undersöka vilken kunskap och förmåga SME-företag har att bidra till klimatomställningen av den svenska byggbranschen.

Detta kommer vi göra genom att söka upp och inkludera SME företag (som normalt inte inkluderas i den här typen av forsknings- och utvecklingsprojekt) i en kommunikationsplattform. Inom ramen för denna kommer vi att utbilda och bidra till ett nationellt kunskapslyft om klimatarbete och klimatberäkning samtidigt som vi undersöker fortsatta behov och förmåga att delta i klimatomställningen för målgruppen.

Projektet kommer arbeta mycket med att nå ut till SME företag som normalt inte är med i den här typen av utvecklingsprojekt. Bland annat kommer organisationen Byggföretagen arbeta genom sina 26 lokala byggföreningar, men annan spridning finns också.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt