Projekt 14124 Pågående Hållbar livscykelbaserad projektering av anläggningskonstruktioner

Projekttid

Sammanfattning

Projektet avser utveckla och tillämpa metoder, som tidigare utvecklats i forskningsprojekt, för projektering och dimensionering av anläggningskonstruktioner med avseende på hållbarhet.

Syftet med projektet är att ta fram och utvärdera ett angreppssätt för att omsätta dessa metoder till praktik med användning av data tillgänglig i projekteringsskedet av anläggningsprojekt samt att integrera ytterligare dimensioner i bedömningen, såsom säkerhet och arbetsmiljö, byggbarhet, och cirkularitet.En betongkonstruktion för ett infrastrukturprojekt som tidigare projekterats och byggts kommer att användas som fallstudie. Ett vanligt förekommande, väl avgränsat och samhällsviktigt projekt kommer att väljas.

Metoden kommer att använda data från projekteringen för att bedöma hur valen som gjorts i dimensioneringsskedet påverkar byggbarhet och säkerhet under byggskedet samt hållbarhet över konstruktionens livscykel. Projektets förväntade resultat är att bidra till att informationsbaserade metoder för planerings- och beslutsstöd ska användas i större skala vid projekteringsval för anläggningskonstruktioner för att minimera klimat- och miljöpåverkan, social påverkan, samt kostnader för anläggningskonstruktioner generellt över hela deras livscykel, samtidigt som byggbarhet och säkerhet säkerställs.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt