Projekt 13461 Avslutat Livscykelanalyser - vägledning vid val av verktyg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Livscykelanalyser (LCA) blir allt mer efterfrågat i byggbranschen. Inom ett par år blir det troligtvis lagstadgat att utföra klimatdeklarationer i Sverige, alltså att redovisa koldioxidutsläpp på nyproducerade byggnader, vilket också bidrar till att fler och fler redan nu börjar intressera sig för området.

I projektet har vanligt förekommande LCA-verktyg på marknaden utvärderats i hopp om att kunna ge en vägledning vid val av verktyg. Vid utvärderingen av verktygen tittade man på en specifik väggkonstruktion, så att den data som lades in skulle vara så lika varandra som möjligt och möjliggöra jämförelser av verktygen. Utvärderingen har följt en viss metodik oberoende av verktyg och utvärderingen är utförd med objektivitet som grundförutsättning.

I detta projekt har en utvärdering begränsats till sex olika LCA-verktyg; Anavitor, Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg 1.0, GaBi, One Click LCA, Open LCA och SimaPro. Varje verktyg har fått en inledande beskrivning i löpande text i rapporten. Där har det beskrivits hur verktyget fungerar, vilka möjligheter och funktioner som finns och kort om support och kostnader för respektive verktyg.
I slutet har en matris tagits fram som på ett enkelt sätt kan användas för att få svar på enkla frågor kopplat till de olika verktygen.

Beroende på vad en LCA ska användas till, lämpar sig olika verktyg olika bra. Faktum är dock att det i slutändan är svårt att se direkta fördelar och nackdelar med ett visst verktyg med utgångspunkt från de olika önskemål som verktyget ska kunna fylla.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Livscykelanalyser - Vägledning vid val av verktyg", Catrin Heincke, Lena Dahlgren och Kristine Ek, samtliga NCC,

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt