Artikel Bygg hållbart i stat och kommuner

Publicerad

Att använda offentlig upphandling för hållbart samhällsbyggande.
I rapporten undersöks i vilken grad hållbarhet tillmäts betydelse i offentliga upphandlingar. Projektet har analyserat offentliga upphandlingar inom byggnation för att kartlägga hur och i vilken omfattning krav på grön och social hållbarhet ställs.
I rapporten undersöks i vilken grad hållbarhet tillmäts betydelse i offentliga upphandlingar. Projektet har analyserat offentliga upphandlingar inom byggnation för att kartlägga hur och i vilken omfattning krav på grön och social hållbarhet ställs.

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Tillsammans spelar sektorn stor roll i omställningen till ett hållbart samhälle.


Det här projektet startade våren 2019 efter många samtal om att det talas mycket om höga ambitioner inom hållbarhet men att dessa ambitioner ofta lyser med sin frånvaro i offentliga upphandlingar.


Offentlig upphandling påverkar samhällsbyggandet. Inom upphandling kan man ställa hållbarhetskrav för att göra affärer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.


I rapporten undersöks i vilken grad hållbarhet tillmäts betydelse i offentliga upphandlingar. Projektet har analyserat offentliga upphandlingar inom byggnation för att kartlägga hur och i vilken omfattning krav på grön och social hållbarhet ställs.


Sammantaget visar rapporten att krav på grön och social hållbarhet ställs i form av obligatoriska och absoluta krav, så kallade skallkrav. Den visar också att det är vanligare med krav på grön hållbarhet än på social hållbarhet. Även om skillnaden inte är stor. Krav på hållbarhet genom tilldelningskriterier används generellt sällan gällande grön hållbarhet. Men något oftare gällande social hållbarhet.


Kontakt