Projekt 14359 Pågående Färdplan för en social hållbar byggbransch - förstudie

Projekttid

Sammanfattning

Social hållbarhet är ingen ny fråga för bygg- och anläggningsbranschen, men den är utmanande på det sätt att den omfattar en mängd olika aspekter som kan ha olika tillhörighet inom ett företag. Social hållbarhet bedöms inte heller ha samma fäste som en affärskritisk fråga, som den har potential att vara, då värdet upplevs som svårare att beräkna på framför allt på kort sikt. Om byggbranschen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig bransch över tid så behöver den sociala hållbarhetsfrågan ges ännu större utrymme än vad den ges idag på företagens agendor, och vara en aspekt vid affärsbeslut. Genom att förtydliga vad social hållbarhet innebär för ett bygg- och anläggningsföretag, vilka de grundläggande förutsättningarna är för ett socialt hållbart företag inom byggbranschen och även hur bygg- och anläggningsprojekt kan bidra till ett socialt hållbart samhälle, så kan det på sikt både leda till större konkurrenskraft samt en mer attraktiv bransch.

Syftet med denna förstudie är att gemensamt sätta ramarna för vilket ansvar en bygg- och anläggningsentreprenör kan ta inom social hållbarhet:
1) som företag,
2) i projekt, och
3) som en samhällsbyggare.

Detta som ett första steg att utveckla en färdplan för en social hållbar byggbransch, för ökad konkurrenskraft och affärsnytta där vi tar ansvar för både vårt företags, våra anställdas och för samhällets skull.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt