Artikel Packning av bank för höghastighetsjärnväg

Publicerad

Vältjordsystemets resonansfrekvens mest optimala packningsfrekvensen.
Det här projektet har studerat hur bankar för höghastighetsjärnväg bör packas, för att minimera nedbrytning, omlagring och sättningar i driftskedet.
Det här projektet har studerat hur bankar för höghastighetsjärnväg bör packas, för att minimera nedbrytning, omlagring och sättningar i driftskedet.
Målsättningen med det här forskningsprojektet var att ge rekommendationer över hur bankar för höghastighetsjärnväg ska packas, för att minimera nedbrytning, omlagring och sättningar, i driftskedet. 

Slutsatsen är att vältjordsystemets resonansfrekvens är den mest optimala packningsfrekvensen, vilket innebär en påtaglig minskning av frekvensen jämfört med konventionell packning.

I projektet testades även en ny packningsmetod, Automatic Frequency Control (AFC) som bygger på resultat från ett doktorandprojekt där vibrationsfrekvensens inverkan på packningsresultatet studerades.

Inför det här projektet utvecklades även en prototypvält som automatiskt och kontinuerligt anpassar frekvensen så att resonans uppstår, i samarbete med välttillverkaren Dynapac. Den tekniken teknik utgör Automatic Frequency Control-systemet.

Parametrar som projektet studerat innefattar frekvens, lagertjocklek, antal överfarter och materialfraktion. Projektet har också haft som målsättning att ge rekommendationer kring hur en provpackning bör utföras.

Bakgrund
Slutrapporten sammanfattar resultat, slutsatser och rekommendationer från forskningsprojektet ”Packning av bank för höghastighetsjärnväg” som har utförts vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), avdelning Jord- och bergmekanik.

Huvuddelen av projektet har varit två fältförsök som redovisas i två rapporter:

  • Packningsförsök vid Kardonbanan – Resultat från Etapp 1, 2018-05-28, Carl Wersäll
  • Packningsförsök vid Kardonbanan – Resultat från Etapp 2, 2020-02-01, Carl Wersäll
För detaljerad beskrivning av mätresultat se rapporterna för respektive etapp.

Kontakt