Projekt 14198 Pågående Utvecklad packningskontroll för framtidens kvalitetssäkring – etapp 1

Projekttid

Sammanfattning

Packning är den vanligaste jordförstärkningsmetoden och används i stor omfattning vid byggnation av vägar, järnvägar, hamnar, flygfält, dammar, byggnader mm. Dagens metoder för acceptanskontroll i samband med packning är dock ineffektiva och osäkra. Ofta tillämpas enstaka statiska plattbelastningsförsök (PLT) tillsammans med yttäckande packningskontroll (YPK). Dagens YPK-värden korrelerar dåligt med PLT och nuvarande metoder ger kontroll endast i ett fåtal punkter.

Vidare går maskinutvecklingen mot mer automatisk justering av packningsparametrar vilket vidare ökar diskrepansen mellan YPK-värden och faktisk styvhet. Projektet syftar till att utveckla YPK-tekniken för att bättre korrelera mot PLT och således minska behovet av manuell acceptantkontroll. Utvecklade YPK-värden skulle ge en mer effektiv byggprocess och öka tillförlitligheten av acceptanskontrollen då den skulle utföras över hela den packade ytan, vilket leder till påtagligt minskade kostnader och en lägre miljöpåverkan. Vidare utgör manuell acceptanskontroll idag en stor arbetsmiljörisk och projektet skulle öka säkerheten genom att helt eliminera behovet av personal att vistas i maskiners arbetsområde.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt