Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekten karaktäriseras av ett brett branschgemensamt engagemang för att samverka kring att höja kunskapen inom ett visst angeläget område; att belysa, ta fram en förstudie, checklistor, sammanställa nya rön som stärker byggbranschen och bygg- och installationsentreprenörernas affärskonkurrens. 

Finansiering sker vanligtvis till cirka 50% från SBUF. 

Bidragets storlek

SBUF beviljar bidrag till mellan 70-80 stycken utvecklingsprojekt om året. Bidragets storlek beror av tid, omfattning och resultat i ett spann mellan cirka 25 000 till 1,5 miljoner kronor.