Nyhet Arvet efter Byggforskningsrådet

Publicerad 14 mars 2017

Forskning bygger på tidigare forskning. SBUF har delfinansierat ett digitaliseringsprojekt för att öka tillgängligheten till tidigare forskning som enbart finns i tryckt form. Byggforskningsrådets rapporter är nu sökbara via en webbaserad databas, och digitalisering i fulltext av ett antal särskilt intressanta skrifter har påbörjats.

I juni 2012 påbörjades ett arbete med avsikten att samla alla publikationerna som utgavs av tidigare Byggforskningsrådet, BFR (1960-2000), samt av deras föregångare Statens kommitté respektive Statens nämnd för byggnadsforskning (1942-1960).

Målet var att både öka tillgängligheten till tidigare forskning via en webbaserad databas, men även samtidigt påbörja en digitalisering av ett mindre urval skrifter som fortfarande efterfrågas eller är av historiskt intresse. 

SBUF vill nu (2016) påminna om att digitaliseringsarbetet fortskrider och att fler och fler skrifter tillgängliggörs.

Byggforskningsrådets uppgift var, förutom att finansiera forskning inom byggande och samhällsplanering, även att informera om forskningsresultaten. Detta skedde i en omfattande publiceringsverksamhet under årens lopp. Totalt har cirka 4500 skrifter publicerades i olika serier. I stort sett alla tänkbara ämnen behandlades inom byggande och samhälle, i mycket vid bemärkelse. Målgrupperna var i huvudsak forskarvärlden, både nationellt och internationellt, men också direkt till branschen samt allmänheten i form av handböcker, praktiska anvisningar, informationsskrifter etcetera. Här finns intressant information som är värd att ta tillvara även för dagens forskare och praktiker.

Det här har gjorts i projektet
  • Skrifterna har med åren blivit mer och mer svåråtkomliga, dels för att de hade placerats i magasin på de olika biblioteken, dels för att de bara kunde sökas på titel och författare, mer sällan på ämnesord.
  • Varje post i biblioteksdatabasen Libris som berör Byggforskningsrådet har gåtts igenom och kompletterats. Allt som producerats inom Byggforskningsrådet är därmed sökbart.
  • Inom projektet har också ett urval av rapporter skannats in i fulltext. Samråd skett med flera forskare och andra inom branschen för att välja ut de skrifter som fortfarande har aktualitet.
Sök så här

I första hand kan sökning ske via V-husets bibliotek på LTH (som genom en förtjänstfull insats av Helena Klein har genomfört projektet). Använd länken http://www.byggnadsmaterial.lth.se/personal/helena_klein/projektet_arvet_efter_bfr/

Sökning kan också göras direkt i Libris http://libris.kb.se/. Använd fritextsökning på Bfr årtal, författare eller ämnesområde. Ett tips kan vara ”bfr198x” som fångar in allt som publicerades av Byggforskningsrådet under 1980-talet.