Nyhet Affärsdrivet hållbarhetsarbete i anläggningssektorn

Publicerad 17 mars 2017

Många SBUF-projekt behandlar hållbarhet i anläggningssektorn. Den 24 november anordnades ett seminarium baserat på dessa projekt i kombination med en nordisk utblick. Dokumentation från seminariet finns nedan.

Affärsdrivet klimatreduceringsarbete – några goda exempel från utlandet

Presentation

Larissa Strömberg, NCC


Trafikverkets upphandlingskrav på klimatprestanda

Presentation

Åsa Lindgren, Trafikverket


Follobaneprosjektet – EPD og materialkrav

Presentation

Kristine Wasrud, Jernbaneverket


eEPD - Verktøj for asfaltbransjen i Norge

Presentation

Mie Vold, Østfoldforskning


Svenska betongbranschens EPD-verktyg

Presentation

Kajsa Byfors, Svensk betong


Behov av FOU för miljöfrågor utifrån entreprenörens perspektiv

Presentation

Roger Nilsson, Skanska


Arbetar vi med rätt verktyg

Presentation

Per Lindh, Skanska


EPD, LCA, PCR - Exempel från bergmaterial

Presentation

Per Murén, NCC Industry


Klimatoptimerat byggande av betongbroar

Presentation

Stefan Uppenberg, WSP


Utveckling av branschsamarbete, utbildning och kunskapsspridning

Presentation

Sofie Absér, WSP


Byggvarudeklaration 2015 eBVD2015

Presentation

Kajsa Byfors, Svensk betong


Användning av BASTA i bygg- och anläggningsprojekt

Presentation

Sussi Wetterlin, BASTA


Diskussion om hur får vi till en affärsdriven modell för hållbarhetsarbete i Sverige

Presentation