Regelbaserad klimatberäkning från BIM-modell

Pågår: 2021-07-01 – 2023-07-31

Sammanfattning

Fler och fler fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer lägger resurser på att skapa väl genomarbetade BIM-modeller i sina byggprojekt. Samtidigt ställs krav på att beräkna klimatpåverkan i olika byggskeden. Detta projekt har som målsättning att skapa ett skalbart flöde för att klimatberäkna såväl enkla som komplexa byggprojekt från BIM-modell, i projektens olika byggskeden. Projektet vill utforska metoder för att bättre dra nytta av den data som redan finns i BIM-modeller.

De senaste åren har flera pusselbitar kommit på plats inom maskininlärning och AI i Sverige. Genom att skapa en kombinerad lösning, som drar nytta av en regelbaserad materialtolkning och i vissa fall nyttja AI, hoppas projektet kunna bidra med nya metoder för att klimatberäkna BIM-modeller.

Projektansvarig

Projektansvarig
Einar Mattsson Byggnads AB
Projektledare
John Sjulander