Projekt 14037 Avslutat Klimatpositiva bygg och anläggningsprojekt: ”Mini” Målgränsvärden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

SBUF 14037 Klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt är ett projekt där man testat att tillämpa LFM30:s Metod för Klimatbudget på 5 byggnader och 4 anläggningar och, för att identifiera vad klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt är, samt hur ett företag kan målstyra och upphandlingsstyra dessa i enlighet med en klimatbudget. Hur en byggherre eller fastighetsägare stegvis kan anta en klimatbudget för ett byggnadsverk (byggnad eller anläggning) och för företaget. Första tre stegen är att för det enskilda projektet: 1 - klimatberäkna 2 - förbättra nuläge 3 - förhålla sig och komma under ett branschgemensamt mini-målgränsvärde för typiskt projekt Har man kommit under målgränsvärde (om applicerbart) eller mini-målgränsvärde kan man ta nästa steg: 4 - att klimatkompensera för utsläpp vid uppförande ( 5 - därefter löpande för byggnadens årliga utsläpp från drift och fastighetsförvaltning Resultatet sammanfattas i en enkel handbok för entreprenörer som vill lämna anbud i upphandling av klimatneutrala projekt.

Projektansvarig
  • Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Projektledare
Relaterade projekt