Projekt 13865 Avslutat Byggnaders klimatpåverkan - Referensbyggnader för svenska förhållanden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Att jämföra sin byggnad med en referensbyggnad kan ge en tydlig indikation på om en klimatförbättring är gjord. I dagsläget saknas dock en transparent referensbyggnad som svenska aktörer har enats om och som kan nyttjas för olika syften. Projektet har dragit flera viktiga slutsatser för fortsatt arbete med referensbyggnader. Den sammanställning som gjorts i Bilaga 1 med olika representativa system för olika byggnader utgör ett viktigt bidrag för att olika aktörer ska kunna förhålla sig till något vid utveckling av referensbyggnader. I takt med att branschen utvecklas vidare kan denna behöva uppdateras. Projektets metod bedöms vara en framkomlig väg för att ta fram fler transparanta referensbyggnader. Den fortsatta utvecklingen bör bedrivas i samverkan med statliga uppdrag och övriga initiativ på marknaden. Ytterligare en viktig slutsats är att branschpraxis håller på att utvecklas för många av de kritiska faktorer som påverkar resultaten av en livscykelanalys.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt