Projekt 13510 Avslutat Ytskydd på P-däck - Uppföljning och implementering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet Besiktning av asfaltsbeläggningar hade som syfte att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas, skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt.

Resultaten från genomförda uppföljningar visar på huvudsakligen slitstarka beläggningar. Uppföljning krävs under ytterligare ett antal år för att kunna korrelera erhållna resultat i laboratoriet till verkligt slitage på parkeringsdäck.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Beläggningssystem för parkeringsdäck - Uppföljningar, kunskapsöverföring och implementering", Ylva Edwards och Håkan Forsberg.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt