Artikel Riktlinjer kring beläggningssystem parkeringsdäck av betong

Publicerad

Uppföljning av provlagda beläggningssystem visar till största del slitstarka beläggningar,
Projektet har implementera riktlinjer och hjälpverktyg för beläggningssystem avsedda till parkeringsdäck. Projektet har också tagit fram lämplig kravnivå för den provningsmetod som utvecklats för bestämning av motstånd mot dubbdäcksslitage i laboratoriet.
Projektet har implementera riktlinjer och hjälpverktyg för beläggningssystem avsedda till parkeringsdäck. Projektet har också tagit fram lämplig kravnivå för den provningsmetod som utvecklats för bestämning av motstånd mot dubbdäcksslitage i laboratoriet.
Det här projektet har vidareutvecklat riktlinjer och hjälpverktyg (P-BAPP) för beläggningssystem på parkeringsdäck av betong.

Den genomförda uppföljningen av 22 provlagda 22 beläggningssystem visar till största del slitstarka beläggningar, med undantag för ett fåtal som uppvisar mer än ytligt slitage. Uppföljning krävs under ytterligare ett antal år för att kunna korrelera resultaten i laboratoriet till verkligt slitage på parkeringsdäck.

Syfte
Syftet var att i praktiken implementera riktlinjer och hjälpverktyg för beläggningssystem avsedda till P-däck i svenska parkeringsanläggningar. Syftet var också att fastlägga lämplig kravnivå för den provningsmetod som utvecklats för bestämning av motstånd mot dubbdäcksslitage i laboratoriet. Uppföljning av utförda provbeläggningar krävs.

Resultat
Uppföljning av provytor har i det här projektet senast skett under 2018. Resultaten visar på huvudsakligen slitstarka beläggningar:

  • Kville: Samtliga provytor såg över lag mycket bra ut efter 5 år i provfältet. Inget mer än ytligt slitage kunde konstateras utom för yta 8 (polyurea Micorea) som slitits lokalt över gropar i beläggningen, vilket för övrigt hade noterats redan 2017. För yta 9 (polyuretan Mapei) förelåg slitage genom topplacken.
  • Åkeshov: Samtliga provytor såg över lag mycket bra ut efter drygt 4 år i provfältet på parkeringshusets markplan. Inget mer än ytligt slitage kunde konstateras utom för yta 2 (akrylbeläggning Silikal) där en rad burnouts (från 2017) ner till betongen kunde observeras.
  • Baggen: Samtliga provytor såg över lag mycket bra ut efter drygt 3 år i provfältet på parkeringshusets översta plan, utomhus. Inget mer omfattande slitage kunde konstateras. För akrylbeläggningen Silikal Struktur fanns emellertid lokalt dubbdäcksslitage ner till betongen och för polyurea Micorea HS noterades omfattande vidhäftningsförluster. Foton från några av inspektionerna visas (ett från varje garage.

Kontakt